Záverečná správa

Cieľom Storočnice bolo, aby sa naši skauti a skautky stali v rámci možností aktívnymi členmi a nie pasívnymi prijímateľmi v Slovenskom skautingu. Aby si pripomenuli, že skauti na Slovensku pôsobia už sto rokov, takže sú súčasťou spoločenstva s bohatou históriou a hlavne na nich záleží s akou budúcnosťou.

Sestry a bratia, na záver mi dovoľte aby som sa poďakoval všetkým za to, že si spravili Storočnicu presne takú, akú ju chceli mať. Ak som k tomu mohol aspoň trošku prispieť, som veľmi spokojný. Rád by som zaželal nám všetkým rovnako nadšených radcov, vodcov zborov či oddielov, s akými som sa stretával ja. Čo najviac skautiek a skautov pre ktorých je skauting neoddeliteľnou súčasťou života. A hlavne veľa jednoty, ktorá je podľa mňa, do budúcnosti najdôležitejšia. Hurá do ďalšej Storočnice.

So skautským pozdravom Peťo – Arizonna

>> STIAHNITE SI ZÁVEREČNÚ SPRÁVU <<