Záverečná správa

Cieľom Storočnice bolo, aby sa naši skauti a skautky stali v rámci možností aktívnymi členmi a nie pasívnymi prijímateľmi v Slovenskom skautingu. Aby si pripomenuli, že skauti na Slovensku pôsobia už sto rokov, takže sú súčasťou spoločenstva s bohatou históriou a hlavne na nich záleží s akou budúcnosťou.

Sestry a bratia, na záver mi dovoľte aby som sa poďakoval všetkým za to, že si spravili Storočnicu presne takú, akú ju chceli mať. Ak som k tomu mohol aspoň trošku prispieť, som veľmi spokojný. Rád by som zaželal nám všetkým rovnako nadšených radcov, vodcov zborov či oddielov, s akými som sa stretával ja. Čo najviac skautiek a skautov pre ktorých je skauting neoddeliteľnou súčasťou života. A hlavne veľa jednoty, ktorá je podľa mňa, do budúcnosti najdôležitejšia. Hurá do ďalšej Storočnice.

So skautským pozdravom Peťo – Arizonna

>> STIAHNITE SI ZÁVEREČNÚ SPRÁVU <<

 

Storočnica skončila. Storočnicová hra pokračuje!

Rok plný osláv je za nami. Mesiace plné príležitostí na zorganizovanie tej najlepšej storočnicovej akcie, či čas na zrealizovanie jednotlivých ponúknutých aktivít nám ubehol tak rýchlo, že sme sa ani nenazdali a môžeme sa spoločne pustiť do ďalšej stovky. Netreba zabúdať, že nám nič nebráni v tom, aby bol tento rok ešte lepší. Je to len na nás.

(more…)

Časová schránka Divokých Jastrabov z 33. zboru

V jedno krásne  októbrové popoludnie sme sa  členovia družiny Divokéé Jastraby rozhodli, že svoju časovú schránku zakopeme. Všetko to začalo v klubovni, kde sme sa všetci stretli pripravili potrebné veci, náradie na kopanie. Každý z nás formou listu, napísal nejaký odkaz , či prianie, ktorý  spolu so svojou schránkou mal byť  zakopaný.  Po všetkých úvodných prípravách sme si vybrali krásne tiché miesto a vybrali sme sa tam kde, kde sa to malo realizovať. Po vykopaní diery patričnej veľkosti, sme časovú schránku s listami a ďalšími vecami  uložili a dôkladne zasypali. Táto netradičná družinovka sa zmenila na rituál, ktorý každý jeden člen z družiny si bude ešte dlho pamätať.

(more…)

Skaut roka

Je veľmi dôležité oceniť ľudí, ktorí si to zaslúžia. A to nielen tých, čo zachránia život či zabránia veľkým škodám. Rovnako dôležité je oceniť aj ľudí, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú iným, sú im kamarátmi, priateľmi, učiteľmi a mnohokrát staršími sestrami či bratmi. Ukazujú smer a sú vzorom. Je tu možnosť, aby ste sa takýmto ľuďom poďakovali nielen osobne, ale aj verejne. Navrhnite ich na nové ocenenie SKAUT ROKA.

(more…)