Ako sme s?ubovali v ?lánku “Pošlite nám svoju fotku so skautskou šatkou. Odmeníme vás!“, tak sme aj vyžrebovali náhodných piatich výhercov, ktorí od nás získavajú kód do Ve?kej storo?nicovej hry v hodnote 20 kreditov.

To, že nám pošlete také ve?ké množstvo vašich fotiek so skautskou šatkou sme ani nedúfali. Sme ve?mi radi, že ste si náš sviatok, 24. apríl, užili na plno a šatku si vzali na tie naozaj najrôznejšie miesta.

Bola to zábava, však?

Spomedzi všetkých fotiek od vás odme?ujeme piatich náhodne vyžrebovaných. Tí získavajú kód do Ve?kej storo?nicovej hry v hodnote 20 kreditov.

Gratulujeme!

Ak ste nevyhrali, nesmú?te. Možností ako vyhra? bude v tomto roku plnom osláv ešte mnoho. Prajeme vám ve?a š?astia.

Momentálne pripravujeme ve?kú fotogalériu so všetkými vašimi fotkami. Máte sa na ?o teši?!