„Pokúste sa zanecha? svet o trochu lepší, ako ste ho našli.“ Uš?achtilá myšlienka nášho zakladate?a BíPího sa stala mottom už 8. reprezenta?ného plesu 112. zboru Prame?. Že je to vychytená akcia vo februárovom kalendári mnohých zú?astnených, sved?ilo ich množstvo.

(more…)