Dlho o?akávaná Biela Stuha 2013 sa niesla v duchu zimnej olympiády, ako už napovedá aj názov, Prvá Snehuliáda. Toto však nebola jediná výnimo?ná okolnos?… Ako iste viete, tento rok je už sám o sebe výnimo?ný, ke?že tento rok je to presne 100 rokov, odkedy bol založený skauting na území Slovenska. Ako táto akcia prebiehala? Všetko sa za?alo 31. januára v Banskej Štiavnici. Pre jej obyvate?ov to bol všedný štvrtok, až kým sa k Penziónu Sv. Juraj neza?ali s?ahova? vä?šie ?i menšie skupinky turistov. Ich príchod sa mohol zda? skuto?ne zvláštny. Prišlo sem totiž rekordných 125 skautov zo všetkých kútov Slovenska.

(more…)