Pozývame všetkých turistov a nádejných turistov na Skautskú 55-ku. Ako ste už zrejme zistili, nejedná sa o žiadnu oslavu 55. výro?ia, ale o dia?kový pochod d?žky 55 km.

(more…)

No?ná sobota po?as akcie Chameleón bola výnimo?ná pre skupinu pezinských roverov a radcov. Niesla sa v duchu Storo?nice, konkrétne sme sa rozhodli zakopa? ?asovú schránku.

(more…)