Ak ste uvažovali, že sa zapojíte do osláv storo?nice formou duchovnej aktivity, tak skvelou príležitos?ou je Pú? k úcte sv. Anny. Ide zárove? o Stretnutie skautov, skautských rodín, skautov Rádu svetla.

(more…)