To, že má Ve?ká storo?nicová hra po celom Slovensku množstvo priaznivcov nie je žiadna záhada. Za dva mesiace, spustili sme ju 4. 4., ju hrá už 444 ?udí. Pri tejto jubilejnej príležitosti sme sa vám rozhodli venova? tri jedine?né bonusy, ktoré budete môc? využi? len po?as mesiaca jún.

(more…)