Skautský tábor. Dve slová, ktoré v drvivej vä?šine z nás vyvolajú krásne spomienky. Na všetko pekné a romantické, ?o sme na ?om zažili. Na všetko neopakovate?né a jedine?né. Všetci, ktorí sme sa zú?astnili skautských táborov, sme vä?šinou v?a?ní za každý jeden de? na nich. K najkrajším spomienkam patrí táborový program. Tábor je sám osebe perfektné miesto, ale ak sa k nemu pridá dobrý program, zážitok je o to silnejší.

(more…)