To, že skauting založil Bí-Pí v roku 1907, vie sná? už každý ?erstvý absolvent Nová?ika. Je na ?ase zisti? toho o skautingu o nie?o viac… a získa? ?alší kód do Ve?kej storo?nicovej hry!

(more…)