Máme pre vás všetkých dobrú správu. Pre ve?ký úspech pokra?ujeme aj v novom skautskom roku s populárnym chatovacím seriálom. Tento krát sa budete môc? porozpráva? s programovou tajomní?kou SLSK. Ur?ite si to nenechajte ujs?.

(more…)