Nie sme klub a predsa máme klubov?u. ?i už sú v pivnici, v starom vagóne alebo v školskom atómovom kryte, skautské klubovne majú vždy svoje ?aro. Tam sa pravidelne stretávame na družinovkách, plánujeme program alebo si v nich jednoducho len tak posedíme a podebatíme/poklebetíme. Je to naša „sväty?a“, cudzích si do klubovne len tak nevpustíme. ?o je škoda, ke?že mnohokrát nás môže klubov?a iného zboru inšpirova?. Práve preto je na?ase otvori? dvere klubovne dokorán (predtým ale, prosíme, vyvetra? a pozameta? ;) )! A ke? nie tie ozajstné drevené masívne dvere, tak aspo? malé e-okno. Pri príležitosti osláv Storo?nice využite túto šancu a zapojte sa do tzv. elektronického D?a otvorených klubovní!

(more…)