Skaut roka

Je ve?mi dôležité oceni? ?udí, ktorí si to zaslúžia. A to nielen tých, ?o zachránia život ?i zabránia ve?kým škodám. Rovnako dôležité je oceni? aj ?udí, ktorí sa vo svojom vo?nom ?ase venujú iným, sú im kamarátmi, priate?mi, u?ite?mi a mnohokrát staršími sestrami ?i bratmi. Ukazujú smer a sú vzorom. Je tu možnos?, aby ste sa takýmto ?u?om po?akovali nielen osobne, ale aj verejne. Navrhnite ich na nové ocenenie SKAUT ROKA.

(more…)