Na tento novembrový štvrtok sme pre vás pripravili už siedme pokra?ovanie nášho chatovacieho seriálu. Tento krát sa budete môc? porozpráva? s hospodárom Slovenského skautingu Petrom Vaškom. Ur?ite si to nenechajte ujs?.

(more…)