Po storo?nicovom hrn?eku, nálepkách, buttonoch a náramkoch si vám dovo?ujeme predstavi? pero s motívom “100 rokov skautingu na Slovensku”. Storo?nica je tu len raz a aj toto pero vám bude tento, pre skauting významný rok, ešte dlho pripomína?.

(more…)