Dnešný utorok je de?, kedy sa do hrania Ve?kej storo?nicovej hry zapojil 400. hrá?. Pri tejto príležitosti vám ponúkame preh?ad troch naj kódov poslednej doby.

Tip 1: Erby

Najnovší kód, ktorý svojím po?tom kreditov poteší sná? každého. Vyrieš tento erbovo-písmenkový rébus a bu? zasa o krok bližšie k zaujímavým výhram.

erby5

Tip 2: Slovenský hrad

Vieš aký známy slovenský hrad je na obrázku? Ak áno kód za dva kredity je tvoj.

erby5

Tip 3: Družina roka 2013 II.

Vezmi za?iato?né písmená názvov družín postupujúcich do finále DR2013, zora? ich abecedne, vyme? prvé písmeno s posledným, škrtni všetky neznelé spoluhlásky a kód je tvoj.

Hraj na www.storocnica.sk!