"Akcie"

K tretiemu ro?níku nášho plesu sa pridružila aj malá oslava. Kto by to povedal, že už ubehlo 100 rokov od vzniku prvého oddielu u nás na Slovensku.  A tak sme si pripili na skauting, na jeho ?alšie úspešné roky a najmä bohaté zástupy dobrovo?níkov, bez ktorých to nejde.

Celý ve?er zahájili detvianske Umbakarny dramatickým tancom, nasledoval príhovor, spomínaný prípitok, úvodné val?íkové kolo, ktoré zaplnilo parket do posledného miesta (a inak to nebolo do konca plesu). Tane?né kreácie boli naozaj rôznorodé. Od dvíha?iek, cez skákanie, až po hádzanie sa o zem. Nechýbal belgický tanec a snaha nau?i? sa ?alší spolo?ný tanec s názvom Zuzana, ktorý sme po pár neúspešných pokusoch premenovali na chaos J. Opä? sme mali sú?až o krá?a a krá?ovnú plesu, zábavné fotenie s rekvizitami, bohatú tombolu. Tancovalo sa do piatej, i ke? mnohí by vydržali aj dlhšie, no stopla nás kulturáková teta, že náš ?as vypršal a je na?ase ís? si ?ahnú?.

Neviem, ?i je to podpolianskym vzduchom, no ples v Detve sa vždy atmosférovo ve?mi vydarí. Ak neveríte, prí?te sa presved?i? o rok, budeme radi.

Janka Sekerešová – Dym?i
foto: Alexander Filo – Lex