ico

Home » Zoznam akcií

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

 • 1.6. – ?isté Slovensko / 151. zbor Kecerovce
 • 1.6. – Storo?nicový táborák / 165. oddiel Bobry Ter?a
 • 1.6. – De? svätého Huberta / 117. zbor sv. Františka z Assisi Horné Srnie-Nemšová
 • 5.6. – ?isté Slovensko / 165. zbor Bobry Ter?a
 • 5.6. – Storo?nicová družinovka – Žabky / 80. zbor Pieš?any
 • 7.-9.6. – Cassiopeia Tren?ianska Teplá / Vzdelávací tím Cassiopeia (VV kruh PR SLSK)
 • 8.6. – ?asová schránka / 151. zbor Kecerovce
 • 9.6. – Skautská sv. omša / 111. zbor Úsmev Dolná Tižina
 • 13.6. – Storo?nicová družinovka – Koaly / 80. zbor Pieš?any
 • 14.6. – Storo?nicová družinovka – Pandy / 80. zbor Pieš?any
 • 15.6. – Prehliadka domácich zvieracích milá?ikov / 72. prístav Kysuca Turzovka
 • 16.6. – Detské meste?ko / 122. zbor Anjelov strážnych Poprad
 • 19.-20.6. – Zakopávanie ?asovej schránky / 8. zbor Ve?ká Medvedica Bošany
 • 20.6. – Družinovka k storo?nici skautingu na Slovensku / 156. zbor Divoké pumy Varha?ovce
 • 21.-22.6. – G-E-O-S-T-O-P-I-N-G / 144.zbor Posolstva B.P. Vráble
 • 21.-23.6. – Skautské dni prof. Hlavá?a / 126. zbor prof. Hlavá?a Hermanovce
 • 22.6. – Storo?nica / 15. zbor Javorina Nové Mesto nad Váhom
 • 22.6. – Družinovka k storo?nici / 151. zbor Kecerovce
 • 23.6. – Storo?né putovanie za táborom / 1. oddiel Veselé tváre Svit
 • 28.-29.6. – Ukon?enie skautského roku / 46.zbor Biela Nádej Krompachy
 • 29.6. – Ukon?enie školského roku / 53.zbor Gentiana Dolný Kubín
 • 29.6. – Chcem by? ako on! / 77. zbor Lesná zmes, Jastrabá
 • 30.6. – Oddielová etapová hra / 33. zbor Ordo Salinae Prešov-Solivar
 • 30.6.-13.7. – Letný skautský tábor / 87.zbor Bufinky Tren?ín
 • 30.6.-14.7. – Letný skautský tábor / 89.zboru Cuprum Banská Bystrica

Júl

 • 1.-7.7. – Výstup na “Gerlachovský štít” / 77. zbor Lesná zmes, Jastrabá
 • 2.-14.7. – Storo?nicový tábor / 25. zbor Vodopád Žilina
 • 5.7. – Cyrilo-Metodejská národná pú? v Nitre / skautská oblas? knieža?a Pribinu Nitra
 • 5.-7.7. – Skautská pú? na Mariánsku horu v Levo?i / 46. zbor Biela nádej Krompachy
 • 6.7. – Storo?nicový táborák / 87.zbor Bufinky Tren?ín
 • 6.7. – Pieš?anský storo?nicový táborák / 80. zbor Pieš?any
 • 7.-21.7. – BP-ho skautský tábor / 14. zbor Prievidza
 • 8.7. – Letný skautský tábor / 55. zbor Lišiak Vrútky
 • 8.7. – Skautská kvapka krvi / 3. zbor Ani?ky a Bo?ivoja Uhrových Kežmarok
 • 12.7. – Storo?nicová družinovka – Jednorožce / 80. zbor Pieš?any
 • 13.7. – ?asová schránka / 156. zbor divoké pumy Varha?ovce
 • 13.7. – Táborák / 111. zbor Úsmev Dolná Tižina
 • 13.-14.7. – Storo?nica na tábore / 78. zbor Tatranskí orli Poprad
 • 14.7.-5.8. – ŠVIMB-Prechod Cesty hrdinov SNP / 117. zbor sv. Františka z Assisi Horné Srnie-Nemšová
 • 19.7.-21.7. – Bielovodské reminiscencie / 22. zbor Mamut Chynorany
 • 20.-21.7. – Splavovanie Váhu / 72.prístav Kysuca Turzovka
 • 20.7.-3.8. – RETROtábor / 15. zbor Javorina
 • 20.7.-30.11. – Zem je naše ihrisko / 1. oddiel skautov PÚTNICI Žiar nad Hronom
 • 22.7.-2.8. – Letný tábor Hostie / 26.zbor sv. Cyrila a Metoda Vý?apy – Opatovce
 • 23.7.-31.8. – Pú? do Santiaga de Compostela / Duchovná rada a 112. zbor Prame?, Sek?ov
 • 25.7.-30.8. – Skautská pú? do Santiago de Compostela / 112. zbor Prame? Prešov – Sek?ov
 • 26.-27.7. – Výstup na vrchol / 72.prístav Kysuca Turzovka
 • 26.-28.7. – Pú? k úcte sv. Anny / 145. zbor Diviniensis v Divíne
 • 26.7.-10.8. – Tábor – Rakovec / 75. zbor o.b. Jána Vojtaššáka
 • 26.7.-11.8. – Letný skautský stanový tábor Modoš 2013 / 23. zbor Nitrava Nitra
 • 27.7.-10.8. – Explorer belt 2013 – Rumunsko
 • 28.7.-4.8. – Scout Week in Taizé / ICCS
 • 28.7. – Storo?nicový táborák / 31.zbor Irmy Ševcechovej Tren?ianska Teplá
 • 28.7. – Storo?nicový táborák / 66. Eduarda Korponaya
 • 29.7.-24.8. – Ekspeditsiya v Gruziyu i Armeniyu / 80. zbor Ginko Pieš?any
 • 29.7.-11.8. – Letný stanový tábor / 10. zbor Trstená
 • 31.8. – Retro 100-ro?nicový výstup / 53.zbor Gentiana Dolný Kubín

August

September

 • 5.9. – Otvorenie skautskeho roka v Pezinku / 61. Zbor Modrý oblak Pezinok
 • 6.9. – Zahájenie skautského roka / 55. zbor Lišiak Vrútky
 • 6.9. – 8.9. – Bratislavské skautské dni / Bratislavská skautská oblas?
 • 8.9. – Slávnostné otvorenie skautského roka 2013 – 2014 / 111. zbor Úsmev Dolná Tižina
 • 7.9. – Storo?nica na oslavách obce Cabaj-?ápor / 23. zbor Nitrava, 1. Skautský oddiel Cabaj ?ápor
 • 13.-15.9. – 2.Stretnutie Kruhu dospelých skautov a skautiek / Kruh dospelých skautov a skautiek
 • 14.9. – Storo?nicový táborák / 72. prístav Kysuca, Turzovka
 • 21.9. – Zvedavka / 14. zbor Prievidza
 • 21.9. – De? otvorených dverí – SKM + klubov?a 9. zboru / 9. zbor Laca Krónera Ružomberok
 • 21.9. – ?asová schránka / 72. prístav Kysuca, Turzovka
 • 22.9. – Rozhovor z dospelým skautom / 156. zbor Varha?ovce
 • 27.-29.9. – ZMENA / 99. zbor, 2. oddiel Apostolos Žilina
 • 28.9. – 100 rokov za 1 de? / 31. zbor Tren?ianska Teplá

Október

 • 4. – 6.10 – Bozin X – Files / 61. zbor Modrý oblak Pezinok
 • 5.10. – Vystúp na svoj vrch / 99. zbor Žilina, 2. oddiel Apostolos
 • 4. – 6.10 – Osídlovanie územia Slovenska slovanskými kme?mi / 73. zbor Tetrov, Lu?enec
 • 11. – 13.10 – Vrana k vrane sadá, skaut si skautku h?adá / 112. zbor Prame? Prešov a 9. zbor skautov Laca Krónera Ružomberok
 • 11. – 13.10 – Cassiopeia špeciál – výmena skúseností / Vzdelávací tím Cassiopeia (PR SLSK)
 • 12.10. – Storo?nicový výstup na Šíp / Žilinská skautská oblas?
 • 18.-19.10. – Skautské cyklopreteky / 80.zbor Pieš?any
 • 21.-27.10. – Skauti 2013 skautom 2113 / 99. zbor, 2.oddiel Apostolos
 • 25.-27.10. – Po 100-pách storo?nice – Oblastný radcovský kurz (?as? I.) / 8.zbor Ve?ká Medvedica Bošany
 • 26.10. – Storo?nicová družinovka / 72.prístav Kysuca Turzovka
 • 27.10.-13.11. – Skauting ma baví! Výstava skautských fotografií / 117. zbor sv. Františka z Assissi Horné Srnie – Nemšová
 • 31.10.-3.11. – Vl?iacke Jesienky / 2.zbor, 61.zbor ,70.zbor, 90.zbor

November

 • 22.-24.11. – Cassiopeia Tren?ín / Vzdelávací tím Cassiopeia (VV kruh PR SLSK)
 • 23.11. – Storo?nicová oslava / 41.zbor TGMasaryka Topo??ianky
 • 24.11. – Skauting v Nitre v spomienkach oldskautov / 23. zbor Nitrava Nitra
 • 29.11.-1.12. – Naša 1. oddielová chata / Javorov Varín

December

 • 6.-8.12. – Storo?nicová chata / 52. zbor sv.Juraja, Dubnica nad Váhom
 • 6.12. – Beseda so staršími skautmi / 61.zbor Modrý oblak Pezinok
 • 7.12. – ?asová schránka skautského oddielu Alfy a Omegy / 23.zbor Nitrava, 1. Skautský oddiel Cabaj ?ápor
 • 7.12. – Oscarová noc 87. zboru / 87.zbor Bufinky Tren?ín
 • 11.12. – 100 ro?nicová schôdzka / 62.zbor Strelka Nová Dubnica
 • 20.12. – Storo?nicova družina / 112. zbor Prame?, Prešov-Sek?ov
 • 20.12. – Odovzdanie BS na hranici s ?R-Kv?tná / 15.zbor Javorina
 • 21.12. – Storo?nicová Pyramída / 23. zbor Nitrava
 • 21.12. – Betlehemské svetlo v Po?sku / 72.prístav Kysuca Turzovka
 • 23.12. – Skautská viano?ná ve?era / 144. Zbor Posolstva B.P. Vráble
 • 24.12. – Betlehemské svetlo / 62.zbor Strelka Nová Dubnica

Show Comments