Boj VIKINGov 2013

Na základne neexistujúcich historických prame?ov a faktov sme sa na príležitos? 1000. výro?ia rozhodli opráši? ?es? vikingských predkov a zašlú slávu stretnutím všetkých vikingských kme?ov a bojom o vikingský pohár.

A preto ak si chceš zmera? sily so skautmi z celého Slovenska ur?ite by si si nemal/a necha? újs? túto udalos? ktorú pripravujú roveri z 93. prístavu Tortuga Tren?ín.

Ak sa chceš dozvedie? viac klikni na našu web stránku kde sa dozvieš viac o registrácii ale aj registrácii. Pritom ur?ite nezabudni aj na facebook.

Kedy?

od 31. mája do 2. júna 2013

Kontakt

Miroslav Maruška – maruska.mimo@gmail.com- 93. prístav skautov a skautiek Tortuga Tren?ín

Stránka: www.viking.6f.sk
Facebook: Boj VIKINGov 2013

Pozrite si ponuku ostatných storo?nicových akcií v okolí Tren?ína

Loading map...

Loading