Skauti a skautky z 8. zboru Ve?ká Medvedica z Bošian vás pozývajú na Bošianske skautské dni (BSD). Pozrite si kompletný program.

PIATOK 10.5.2013

17:00 – ubytovanie, registrácia
19:00 – zoznamovacie hry, aktivitky
21:00 – ?ajovni?ka, premietanie filmov

SOBOTA 11.5.2013

9:00 – ubytovanie, registrácia, nahlasovanie hliadok
10:00 – slávnostné otvorenie
10:30 – pretek skautských hliadok
13:00 – gulášik
14:00 – vyhodnotenie preteku
16:30-17:30 – workshopy pre (ne)šikovné ruky :)
19:30 – Majáles (cena vstupenky pre registrovaného ú?astníka
BSD je 2,50 eurí?ka – vstupenku je potrebné zajedna? vopred)

NEDE?A 12.5.2013

15:00 – oficiálne ukon?enie BSD

Odchody ú?astníkov BSD v nede?u pod?a potreby – v ranných ?i poobedných hodinách.

Registra?ný poplatok na BSD: 2,50 euri?ka

Pokia? sa chceš zú?astni? Majálesu a si registrovaný na BSD, cena vstupenky na túto veselicu je pre Teba o polovicu lacnejšia. Zaplatíš len 2,50 euri?ka. A to sa ?o? Oplatí! :) Vstupenku si však musíš rezervova? vopred. Sta?í napísa? alebo zavola? sr. Paulínke Rapota?ke Škvareninovej, sr. Martine Pipi Mikulovej alebo br. Johnymu.

V prípade záujmu alebo akýchko?vek otázok posielajte správy, komenty, poštové holuby alebo volajte na ?ísla:
sr. Rapota?ka 0907050852
sr. Pipi 0910443231
br. Johny 0905843433

Tešíme sa na Vás.