"Akcie"

V jedno krásne  októbrové popoludnie sme sa  ?lenovia družiny Divokéé Jastraby rozhodli, že svoju ?asovú schránku zakopeme. Všetko to za?alo v klubovni, kde sme sa všetci stretli pripravili potrebné veci, náradie na kopanie. Každý z nás formou listu, napísal nejaký odkaz , ?i prianie, ktorý  spolu so svojou schránkou mal by?  zakopaný.  Po všetkých úvodných prípravách sme si vybrali krásne tiché miesto a vybrali sme sa tam kde, kde sa to malo realizova?. Po vykopaní diery patri?nej ve?kosti, sme ?asovú schránku s listami a ?alšími vecami  uložili a dôkladne zasypali. Táto netradi?ná družinovka sa zmenila na rituál, ktorý každý jeden ?len z družiny si bude ešte dlho pamäta?.

radca družiny Divokéé Jastraby Jari Su?ka
33.zbor Ordo Salinae Prešov-Solivar