DeŇą so skautskou Ň°atkou 2013 + fotogal√©ria

DeŇą so skautskou Ň°atkou prebieha v niekońĺk√Ĺch krajin√°ch na svete. KeńŹ sme pl√°novali ten n√°Ň°, len veńĺmi Ň•aŇĺko sme odhadovali pońćet zapojen√Ĺch. Hlavne sme verili, Ňĺe spolońćne zaloŇĺ√≠me trad√≠ciu, ktor√° sa bude opakovaŇ• kaŇĺd√Ĺ rok. A spojiŇ• tento deŇą s oslavami n√°Ň°ho patr√≥na ‚Äď sv√§t√©ho Juraja n√°m priŇ°lo √ļplne prirodzen√©. Pripravili sme mal√ļ kampaŇą na facebooku a na naŇ°ich skautsk√Ĺch str√°nkach a v√Ĺsledok n√°s mimoriadne poteŇ°il.

Do historicky prv√©ho DŇąa so skautskou Ň°atkou sa n√°s urńćite zapojilo viac ako 200. Teda tak√Ĺto pońćet m√°me potvrden√Ĺ prostredn√≠ctvom fotografi√≠, ktor√© sme zozbierali. Ako prekvapenie m√°me pre vŇ°etk√Ĺch akt√≠vnych skautov a skautky, ktor√≠ n√°m dali o sebe vedieŇ• a poslali fotku, pam√§tn√© listy. Tieto udel√≠ N√°ńćeln√≠ctvo Slovensk√©ho skautingu a bud√ļ vz√°cnou pripomienkou a pońŹakovan√≠m v√°m vŇ°etk√Ĺm, ktor√≠ ste takouto formou spropagovali skauting na svojich Ň°kol√°ch, v svojich zamestnaniach, medzi kolegami ńći kamar√°tmi. Ale je tu eŇ°te aj Ň°anca pre t√Ĺch, ńćo fotku neposlali, a maj√ļ o tak√Ĺto pam√§tn√Ĺ list z√°ujem. Stańć√≠ na peter.knapik@skauting.sk nap√≠saŇ•, Ňĺe ste sa DŇąa so skautskou Ň°atkou tieŇĺ z√ļńćastnili, a nezabudn√ļŇ• pridaŇ• svoju poŇ°tov√ļ adresu. Spońĺahneme sa na skautsk√ļ ńćesŇ• a pam√§tn√Ĺ list v√°m poŇ°leme.

Toto je pre skauting najlepŇ°ie PR, ak√© m√īŇĺe byŇ•. Ver√≠me, Ňĺe 24.4.2014 sa n√°s pri druhom rońćn√≠ku stretne oveńĺa viac.

Fotogal√©ria dŇąa so skautskou Ň°atkou 2013