"Akcie"

Prvř oddiel Gumkß?iek Poprad pripravil v rßmci Storo?nice akciu DetskÚ meste?ko. Akcia sa uskuto?nila 16. j˙na a dopadla ve?mi dobre. DospelÝ dostali o skautingu mnoho informßciÝ a deti si mohli vysk˙Üa? r˘zne hry priamo na mieste.