Tento rok opä? ?alšie pokra?ovanie environmentálne ladenej akcie v podaní skautov a tento rok opä? trochu inak. Ekolo nás 2013 bude venované vode, preto má podnázov Kvapka v mori. Naše konanie je tiež “len” kvapkou v mori, avšak spolu naše ?iny tvoria to spomenuté more. Aké je a aké bude, je len na nás.

Akcia sa koná vo štvrtok 18. 4. a v piatok 19. 4. v materských školách, kde de?om interaktívnou formou priblížime príbeh kvapky (more, výpar, dáž?, kolobeh vody, prame?, pitná voda, šetrenie …).

Ruka dobrovo?níka sa do akcie naplno zapojí v sobotu 20. 4. 2013 pri ?istení lokalít v okolí našich ciest a vodných tokov (pod?a po?tu ochotných ?udí). S dobrovo?níkmi sa stretneme v sobotu dopoludnia o 9:00 pred skautskou klubov?ou v ?ubor?i a v Hornom Srní. So sebou si treba vzia? pracovné rukavice a chu? pomôc? nášmu prostrediu, v ktorom žijeme. ?alšie zberacie tímy budú v?as informova?.

Vladislav Kakody – Lá?o
117. zbor sv. Františka z Assisi Horné Srnie-Nemšová