"Akcie"

„Pokúste sa zanecha? svet o trochu lepší, ako ste ho našli.“ Uš?achtilá myšlienka nášho zakladate?a BíPího sa stala mottom už 8. reprezenta?ného plesu 112. zboru Prame?. Že je to vychytená akcia vo februárovom kalendári mnohých zú?astnených, sved?ilo ich množstvo.

V sále i mimo nej ste mohli naráta? takmer stopä?desiat noblesne odetých dám i pánov. Plesom sme si tiež pripomínali sto rokov skautingu na Slovensku. Nezabúdali sme ani na obetavos? a prácu dobrovo?níkov, ktorí držia našu organizáciu na nohách. A aj tento ples.

Okrem tanca, chutných švédskych stolov noc spestril aj program. Mladé herecké talenty predviedli beh skautského roka cez akcie a udalosti ako plánovanie, Otvorenie skautského roka, Betlehemské svetlo, pasovanie radcu, sv. Juraj, tábor ?i prepad. Netradi?ne aj z poh?adu skautíka, aj z poh?adu vodcu. Tombola, ktorá prišla na rad o polnoci, mala opä? pár prekvapení. Medzi ví?azov putovali storo?nicové poháre, falat slaniny, kartón šampanského ?i poukážka na fotenie u profesionálneho fotografa. Tane?ná zábava pokra?ovala až do skorých ranných hodín a mnohých vyhnali až prichádzajúce metly na upratovací tanec.

?o však najviac spríjem?ovalo ve?er, bola výzdoba. Héliové balóny s ?aliami vznášajúce sa nad parketom. Výmysel to bol veru úžasný – balóniky postupom ve?era opúš?ali sálu. Jednoduchá zábava teší najviac.

Zuzana Hrab?áková – Nezábudka