ico

Home » História Slovenského skautingu

storocnica-sk_img-rf-6História nás u?í, že najvä?ším ví?azstvám obvykle predchádzalo prekonávanie zúfalých prekážok. Ví?azi sa stali ví?azmi preto, lebo sa odmietli necha? odradi? prekážkami. (Bertie Charles Forbes)

A len preto, že sa naše skautské sestry a skautskí bratia nedali odradi? prekážkami, ?astokrát aj zúfalými, si môžeme v roku 2013 poveda? že na Slovensku máme skauting už sto rokov. Tu Vám budeme postupne prináša? informácie z histórie svetového no najmä ?eskoslovenského a slovenského skautingu.
 

Veríme že v spolupráci s Historickou komisiou SLSK ako aj pamätníkmi a všetkými ktorí sa tejto téme venujú, sa nám podarí zhromaždi? ako rôzne historické zaujímavosti, tak aj ?lánky a fakty ktoré našu históriu mapujú.

Show Comments