ico

Home » História Slovenského skautingu » Ná?elníci a miestoná?elníci na Slovensku

Ná?elníkmi a miestoná?elníkmi pre Slovensko boli (vedenie zväzového skautingu na Slovensku)

  Obdobie Meno Funkcia
1921 – 1924 František Šmilauer miestoná?elník pre Slovensko Svazu junáku skautu Republiky ?eskoslovenské (ZJS R?S)
1924 – 1926 MUDr. Ján Kubík poverený miestoná?elník pre Slovensko ZJS R?S
1926 – 1928 JUDr. Vojtech Cvengroš miestoná?elník pre Slovensko ZJS R?S
1928 – 1930 PhDr. Václav Stanislav Maule prvý slovenský Krajinský (zemský) ná?elník
1931 – 1936 arm. gen. Josef Šnejdárek Krajinský starosta
1931 – 1939 Josef Horký – Marabu Krajinský spravodajca
1936 – 1938 arm. gen. Josef Votruba Krajinský starosta
1938 – 1939 arm. gen. Josef Votruba Krajinský starosta
1938 – 1939 Josef Horký – Marabu Krajinský ná?elník
1945 – 1996 gen.major Ján Juraj Stanek Železný kapitán od Telgartu – Starosta Slovenských junákov a skautiek (od r. 1994 do smrti ?estný starosta SLSK)
1945 – 1968 RNDr. PhMr. Miloslav Stržínek Ná?elník Slovenských junákov a skautiek
1968 – 1992 RNDr. Ivan Jan?ek CSc. - Maršál
1992 – 1994 Václav Rubeš – Akela
1994 – 1997 Ing. Marián Schmidt – Javor
1997 – 1999 RNDr. Jozef Šteffek, CSc. - Zelinkár
1999 – 2007 Ing. Ján Pokorný – Johany
2007 – 2014 Mgr. ?ubomír Ondrušek – Vševed
2014 - sú?asnos? Ing. Peter Linek – Bill

Názvy našej organizácie

  Obdobie Názov:
1919 – 1945 Svazu junáku skautu Republiky ?eskoslovenské
1945 – 1990 Slovenský junák
1990 – sú?asnos? Slovenský skauting
Show Comments