ico

Home » História Slovenského skautingu » Posledný odkaz Václava Rubeša – Akelu

Václav Rubeš - AkelaNáš spolo?ný táborový ohe? pomaly dohára. Prišiel ?as, aby som vás pripravil na svoj odchod ku táborovému oh?u Ve?nému. Mám nieko?ko závažných želaní. Chcem vás predovšetkým požiada?, aby ste nikdy nedopustili, že by ružomberská mládež nemala možnos? pozna? a ži? pod?a zásad, ktoré sme už pred vyše sto rokmi prevzali a verne plnili za každých okolností tak, ako nám to náš skautský zákon a s?ub po celý život prikazoval.

storocnica-sk-rubes-1 storocnica-sk-rubes-2 storocnica-sk-rubes-4
Show Comments