ico

Home » História Slovenského skautingu » World Rover Moot 1935 Sverige – Ingarö-Stockholm

Prví vodní skauti na Slovensku boli Dunaj?íci. Dunaj?ík vznikol v roku 1924 ako 2. oddiel Bratislava. Jeho nasmerovanie bolo skauting na vode. Historická komisia SlSk pri h?adaní historických materiálov o skautingu na Slovensku sa skontaktovala s vedením Dunaj?íka, ktorí nám láskavo poskytli nazretie do Dunaj?íckej kroniky z rokov 1924 -1937, ke? Dunaj?íci boli skauti. Po tomto roku sa pretransformovali na ?isto vodácky oddiel, ktorý existuje a pracuje doteraz. V kronike sme objavili zaujímavé originálne podpisy, o ktorých by som Vám rád predložil zopár riadkov.

World Rover Moot 1935 Sverige – Ingarö-Stockholm

D?a 26.7.1935 skautskí bratia Arib, Latkes, Pisár, Ardula, Sekerník – ?lenovia skautského oddielu Dunaj?ík a nieko?ko suchozemských skautov stretli sa na Hlavnej stanici v Bratislave. V Prahe ich privítal brat Marabu – Josef Horký. ?alej z Prahy cestovali aj s ?alšími ?lenmi výpravy Svazu junáku skautu R?S. Na stanici sa s nimi bol rozlú?i? aj br. ná?elník A.B. Svojsík. Cez Berlín do Straslundu na trajekt na Rujanu. Trajekt do Švédska bol plne obsadený skautmi rôznych národností. V noci bola ve?ká búrka a tak to bol pre ve?a skautov ve?ký zážitok. Dunaj?íci zvyknutí na vodu a vlny mali zábavu. Takto opisovali stav brata Zeleného: Brat Zelený nerobil svojmu skautskému menu hanbu, bol zelený ako tráva a kyselinou žalúdo?nou nešetril. Potom nasledovala cesta vlakom a parníkom na Ingarö, kde našu výpravu doviedli kone?ne na táborište. Susedia s Švaj?iarmi, Poliakmi, Australanmi, Rakúšanmi a s Írmi.

Pri oficiálnom zahájení mal uvítaciu re? švédsky krá?ovský princ a po ?om hovoril Sir Baden-Powell. Po slávnostnom zahájení našu výpravu navštívil náš vyslanec s konzulom. Nasledovalo ?en?ovanie a táborák so všetkým, ?o k tomu patrí. ?alšie dni patrili výletom, skautským aktivitám a samozrejme zbieraniu podpisov. Dunaj?íkom sa do kroniky podarilo získa? podpis lorda Baden-Powella, riadite?a skautského svetového ústredia Martina, A.B. Svojsíka, Josefa Charváta, Dr. Šimánka a ?alších význa?ných skautských ?inovníkov. Samozrejme nechýbajú v kronike podpisy ?alších výprav: Holandsko, Anglicko, Škótsko, Francúzsko…

Na spiato?nej ceste domov sa zastavili na pár dní v Štokholme, potom je Göteborg do Malmö a preplavením do Kodane. Potom už cez Štetín, Pozna?, Bohumín do Bratislavy.

Peter Janota – Slížik
Historická komisia SlSk

storocnica-sk-sverige-janota-1 storocnica-sk-sverige-janota-10 storocnica-sk-sverige-janota-2 storocnica-sk-sverige-janota-3 storocnica-sk-sverige-janota-4 storocnica-sk-sverige-janota-5 storocnica-sk-sverige-janota-6 storocnica-sk-sverige-janota-7 storocnica-sk-sverige-janota-8 storocnica-sk-sverige-janota-9
Show Comments