ico

Home » Kalendár


Pridajte si kalendár storo?nicových akcií

Chcete ma? preh?ad o tom kedy a kde bude najbližšia skautská akcia? Pripravili sme pre vás tento Google kalendár, ktorý si môžete importova? do svojho Google kalendára a ma? ho tak vždy po ruke vo svojom po?íta?i, tablete, ?i smartfóne. Veríme, že preh?ad vám pomôže aj pri plánovaní vašich akcií.

1. Vo webovom rozhraní www.google.com/calendar si po prihlasení sa do svojho Google ú?tu naájdite v ?avej dolnej ?asti zoznam kalendárov ozna?ený ako “Iné kalendáre”. Kliknite a z ponuky si vyberte “Pridanie pod?a adresy URL”.

2. Skopírujte si nižšie uvedenú adresu kalendára vo formáte ical a vložte ju do po?a URL. Potvr?te kliknutím na “Prida? kalendár”.

https://www.google.com/calendar/ical/4ksmbdih4qg7t0rv1a1afdsl68%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

3. V zozname “Iné kalendáre” sa vám bude odteraz zobrazova? aj náš kalendár so storo?nicovými akciami a aktivitami.


Show Comments