ico

Akcie

V jedno krásne  októbrové popoludnie sme sa  ?lenovia družiny Divokéé Jastraby rozhodli, že svoju ?asovú schránku zakopeme. Všetko to za?alo v klubovni, kde sme sa všetci stretli pripravili potrebné veci, náradie na kopanie. Každý z nás formou listu, napísal nejaký odkaz , ?i prianie, ktorý  spolu so svojou schránkou mal by?  zakopaný.  Po všetkých úvodných prípravách sme si vybrali krásne tiché miesto a vybrali sme sa tam kde, kde sa to malo realizova?. Po vykopaní diery patri?nej ve?kosti, sme ?asovú schránku s listami a ?alšími vecami  uložili a dôkladne zasypali. Táto netradi?ná družinovka sa zmenila na rituál, ktorý každý jeden ?len z družiny si bude ešte dlho pamäta?.

(more…)

Ahojte! Sme skautky, skauti, v?ielky a v??atá z 99. zboru Žilina, 2. oddiel Apostolos a chceli by sme Vám ukáza? a porozpráva? o našom 100-ro?nicovom táboráku.

(more…)

Oldskauti v Karlovej Vsi oslávili 65.výro?ie vytvorenia svojho oddielu a 80. výro?ie narodenia jedného z jeho zakladajúcich ?lenov br. Karola Šafaríka.

(more…)

Družina medve?ov z Bošian zakopala svoju ?asovú schránku v Klátovej Novej Vsi.

(more…)

Prvý oddiel Gumká?iek Poprad pripravil v rámci Storo?nice akciu Detské meste?ko. Akcia sa uskuto?nila 16. júna a dopadla ve?mi dobre. Dospelí dostali o skautingu mnoho informácií a deti si mohli vyskúša? rôzne hry priamo na mieste.

(more…)

No?ná sobota po?as akcie Chameleón bola výnimo?ná pre skupinu pezinských roverov a radcov. Niesla sa v duchu Storo?nice, konkrétne sme sa rozhodli zakopa? ?asovú schránku.

(more…)

Dlho o?akávaná Biela Stuha 2013 sa niesla v duchu zimnej olympiády, ako už napovedá aj názov, Prvá Snehuliáda. Toto však nebola jediná výnimo?ná okolnos?… Ako iste viete, tento rok je už sám o sebe výnimo?ný, ke?že tento rok je to presne 100 rokov, odkedy bol založený skauting na území Slovenska. Ako táto akcia prebiehala? Všetko sa za?alo 31. januára v Banskej Štiavnici. Pre jej obyvate?ov to bol všedný štvrtok, až kým sa k Penziónu Sv. Juraj neza?ali s?ahova? vä?šie ?i menšie skupinky turistov. Ich príchod sa mohol zda? skuto?ne zvláštny. Prišlo sem totiž rekordných 125 skautov zo všetkých kútov Slovenska.

(more…)