ico

Máme pre vás všetkých dobrú správu. Pre ve?ký úspech pokra?ujeme aj v novom skautskom roku s populárnym chatovacím seriálom. Tento krát sa budete môc? porozpráva? s programovou tajomní?kou SLSK. Ur?ite si to nenechajte ujs?.

(more…)

To, že skauting založil Bí-Pí v roku 1907, vie sná? už každý ?erstvý absolvent Nová?ika. Je na ?ase zisti? toho o skautingu o nie?o viac… a získa? ?alší kód do Ve?kej storo?nicovej hry!

(more…)

Oce?me maka?ov!

Navrhnite Ná?elníctvu Slovenského skautingu skautky a skautov, ktorí si zaslúžia aby boli pri príležitosti našej Storo?nice ocenení. Viac info v priloženej výzve.

(more…)

Pripravili sme pre Vás toolkit o tom, ako a pre?o pripravi? inšpiratívne akcie pre druhých a podeli? sa s nimi o to, v ?om sme dobrí a ?o nás zaujíma. Skúste sa teda necha? aj vy INšpirova?.

TU si ho môžete pozrie? a stiahnu? vo formáte pdf.

(more…)

Ahojte všetci skautky a skauti.

Pripravili sme pre Vás webovú minisú?až. Pošlite nám do 20. septembra 2013 svoju fotku so storo?nicovou šatkou a budete v hre o storo?nicové ceny (storo?nicová nášivka, storo?nicový hrn?ek, kód na 100 kreditov do Ve?kej storo?nicovej hry, buttony, náramky a nálepky).

(more…)

De? so skautskou šatkou prebieha v nieko?kých krajinách na svete. Ke? sme plánovali ten náš, len ve?mi ?ažko sme odhadovali po?et zapojených. Hlavne sme verili, že spolo?ne založíme tradíciu, ktorá sa bude opakova? každý rok. A spoji? tento de? s oslavami nášho patróna – svätého Juraja nám prišlo úplne prirodzené. Pripravili sme malú kampa? na facebooku a na našich skautských stránkach a výsledok nás mimoriadne potešil.

(more…)