ico

V poradí už štrnásty ro?ník skautského festivalu Soaré sa bude kona? v d?och 26. až 28. apríla 2013 v Banskej Bystrici. Tento dvojd?ový festival sa opä? tradi?ne ponesie v duchu dobrej zábavy bez drog a alkoholu.

(more…)

Jeden z najvýznamnejších skautských sviatkov v roku, sviatok sv. Juraja, oslávia tento rok znova aj slovenskí skauti. Preto všetci, ktorí majú k skautingu blízko, budú 24. apríla 2013 po?as celého d?a nosi? skautskú šatku. Skauti na Slovensku sa tak po prvýkrát pripoja k tradícii, ktorá funguje vo viacerých ?alších krajinách.
Svätý Juraj bol v ?asoch Rímskej ríše vojakom. Pre jeho chrabros? a nebojácnos? sa stal patrónom skautov, ale ako mu?eníka ho uznáva napríklad i kres?anstvo, je tiež patrónom mnohých štátov, ?i miest.

(more…)