ico

Je úžasné, že Slovenský skauting môže tento rok oslávi? tak krásne výro?ie, akým je „100 rokov skautingu na Slovensku“. Pri tejto jedine?nej príležitosti máte možnos? sta? sa nielen sú?as?ou osláv, ale aj v?aka „Ve?kej storo?nicovej hre“ si odloži? nejakú peknú pamiatku, ktorá vám to všetko bude pripomína?.

(more…)