Nie sme klub a predsa máme klubov?u. ?i už sú v pivnici, v starom vagóne alebo v školskom atómovom kryte, skautské klubovne majú vždy svoje ?aro. Tam sa pravidelne stretávame na družinovkách, plánujeme program alebo si v nich jednoducho len tak posedíme a podebatíme/poklebetíme. Je to naša „sväty?a“, cudzích si do klubovne len tak nevpustíme. ?o je škoda, ke?že mnohokrát nás môže klubov?a iného zboru inšpirova?. Práve preto je na?ase otvori? dvere klubovne dokorán (predtým ale, prosíme, vyvetra? a pozameta? ;) )! A ke? nie tie ozajstné drevené masívne dvere, tak aspo? malé e-okno. Pri príležitosti osláv Storo?nice využite túto šancu a zapojte sa do tzv. elektronického D?a otvorených klubovní!

Ber fo?ák a za?ni!

Zapoji? sa je jednoduché. Vašou úlohou je posla? minimálne 3 fotografie vašej klubovne, zachytenej z tých najrôznejších uhlov (každá miestnos? má minimálne 4 steny, to sú 4 rohy a v podstate každý roh je aj 90-stup?ový uhol, ?iže pokojne aj viac ako 3 fotografie). Ale pozor! Na dvoch fotografiách by mala by? klubov?a prázdna, teda žiadne postavy. Na poslednej fotografii zapózujte všetci, ktorí ste sa rozhodli do tejto sú?aže zapoji?. Áno, je to sú?až!

Klubov?a, kam sa len pozrieš

Fotografie vašej klubovne budeme uverej?ova? na stránke www.storocnica.sk, takže ?asom vznikne galéria, v ktorej si v decembri budete môc? zalistova? a nazrie? do tajov klubovní iných zborov. Lákavé, nie?

Tak nezabudni

Odpovedz na otázky a nahraj fotky do pripraveného formulára, ktorý nájdeš nižšie, odošli a potom si už len užívaj dobrý pocit, že ste inšpirovali mnohých svojou skvelou klubov?ou.

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]