Vreckový nôž ve?kosti 111 mm vydaný pri príležitosti Sto rokov skautingu na Slovensku. Obsahuje 12 funkcií.

Produkcia tejto limitovanej edície je ?asovo obmedzená na obdobie február/marec 2013. Sta?te sa majite?om tohto oficiálneho zberate?ského predmetu Storo?nice a pripome?te si prostredníctvom neho túto významnú udalos? pre Slovenský skauting. Po objednaní budete zaradený do predobjednávkového formulára a na konci mesiaca február a marec bude vyrobený aj Váš špeciálny limitovaný kus.

Victorinox Slovensko pripravil pre skautov mimoriadnu cenu a miesto oficiálnej odporú?anej ceny výrobcu 38,90 EUR môžete tento nôž získa? za 29,90 EUR. Objednávku môžete uskuto?ni? priamo na stránke e-shopu Victorinox Slovensko.

Všetko najlepšie Slovenskému skautingu praje Victorinox Slovensko.

VRECKOVÝ NÔŽ OBSAHUJE:

storocnica-sk_victorinox_2

1. ve?ká uzatváracia ?epe?
2. vývrtka
3. otvárak na konzervy s
4. – malým skrutkova?om (aj na krížové skrutky)
5. otvárak na f?aše so
6. – skrutkova?om
7. – odstra?ova?om izolácie drôtov
8. dierova?, výstružník
9. nerezový krúžok na k?ú?e
10. pílka na drevo
11. pinzeta
12. špáradlo