Skauti z 32. zboru Ale Vivo, 87. zboru Bufinky a 93. prístavu skautov z Tren?ína pripravili pre Vás ?alší ro?ník tradi?ného skautského preteku.

Dátum akcie: 20.04.2013

?alší ro?ník tradi?ného skautského preteku tiež nazývaného aj Svojsíkov závod.

Sú?až je ur?ená pre skautov všetkých vekových kategórií.

Registra?né 2€ (v cene je zahrnutá strava – Výborný kotlíkový guláš od brata Pala, ubytovanie v skautskom dome.)

Pre skautov zo vzdialených miest je pripravené prespanie zadarmo v skautskom dome. Na druhý de? je možné sa prida? na spolo?ný výstup na mohylu A.B. Svojsíka ne?aleko Tren?ína.

Viac podstatných info ?oskoro na webe a na facebooku.

Web stránka: o-stit-zlatoviec.skaut.org

Pozrite si ponuku ostatných storo?nicových akcií v okolí Tren?ína

Loading map...

Loading