V kruhu východoslovenskej oblastnej skautskej rodiny oslávi? sv.Juraja i storo?nicu skautingu na Slovensku sa dá len raz a len na jednom mieste.

Kde

- Obišovce, hrad Zam?isko. V prípade nepriaznivého po?asia Kysak

Kedy

- 20.4. za?iatok o 9tej, zaver o 16tej. Pre roverov pokra?uje akcia až do nedele doobeda.

?o

- sk. šatku, koše?u, oble?enie na aktuálne po?asie, pevná obuv, jedlo na celý de?, karimatky na sedenie, v prípade daž?a prezuvky športové do telocvi?ne, 1 EURO ú?astnícky poplatok.

Kto

- v??atá, skauti, roveri, dospelí skauti

Ako

- 100 rokov za nami, 100 pred nami, skauting si užil svoje a my s ním. Pripravili sme pre Vás ochutnávku retro i sú?asného skautingu, sú?aže pre v??a?a a skautov, skautské športy, lanové dráhy, možnos? zajazdi? si na ko?och a oslávi? spolu storo?nicu + malý dar?ek pre všetkých. O 19tej pokra?uje akcie pre roverov +15 v Košiciach až do nede?ného dopoludnia.

Dôležité info

- nahláste prosím po?et ?udí za Váš oddiel/zbor v jednotlivých vekových kategóriách, zodpovednú a zárove? aj kontaktnú osobu kvôli zmene programu a pod. (tel. ?íslo), jedno nahlásenie za zbor posta?í na ?í?an michal.novak8@gmail.com

Kontakty na organizátorov

- ?í?an – michal.novak8@gmail.com
- Padre – brejano@gmail.com
- Majka – sklenkamaj@gmail.com
- Ihli?ka – vanim.isilme@gmail.com

Pozrite si ponuku ostatných storo?nicových akcií v okolí Košíc

Loading map...

Loading