Oce?me maka?ov!

Navrhnite Ná?elníctvu Slovenského skautingu skautky a skautov, ktorí si zaslúžia aby boli pri príležitosti našej Storo?nice ocenení. Viac info v priloženej výzve.