Ahojte všetci skautky a skauti.

Pripravili sme pre Vás webovú minisú?až. Pošlite nám do 20. septembra 2013 svoju fotku so storo?nicovou šatkou a budete v hre o storo?nicové ceny (storo?nicová nášivka, storo?nicový hrn?ek, kód na 100 kreditov do Ve?kej storo?nicovej hry, buttony, náramky a nálepky).

(more…)

Explorer belt 2013 - Rumunsko

Mezinárodní roverská výzva, jejímž cílem je sebepoznání ú?astník?, schopnost samostatného putování v neznámém prost?edí a týmové práce. Letošní ro?ník je již druhý v režii Junáka. Po lo?ském pilotním ro?níku v Estonsku se letos skupinky 30-ti ?eskoslovenských skaut? vypraví na zajímavé putování a cestu sebepoznání.

(more…)

Oldskauti v Karlovej Vsi oslávili 65.výro?ie vytvorenia svojho oddielu a 80. výro?ie narodenia jedného z jeho zakladajúcich ?lenov br. Karola Šafaríka.

(more…)

Družina medve?ov z Bošian zakopala svoju ?asovú schránku v Klátovej Novej Vsi.

(more…)

Prvý oddiel Gumká?iek Poprad pripravil v rámci Storo?nice akciu Detské meste?ko. Akcia sa uskuto?nila 16. júna a dopadla ve?mi dobre. Dospelí dostali o skautingu mnoho informácií a deti si mohli vyskúša? rôzne hry priamo na mieste.

(more…)

Duchovná rada Slovenského skautingu a Podtatranská oblas? vás pozýva na Skautskú duchovnú pú? na Mariánsku horu do Levo?e, ktorá za?ne v piatok 5. júla 2013 o 17:00 na fare vo Vrbove.

(more…)

De? so skautskou šatkou prebieha v nieko?kých krajinách na svete. Ke? sme plánovali ten náš, len ve?mi ?ažko sme odhadovali po?et zapojených. Hlavne sme verili, že spolo?ne založíme tradíciu, ktorá sa bude opakova? každý rok. A spoji? tento de? s oslavami nášho patróna – svätého Juraja nám prišlo úplne prirodzené. Pripravili sme malú kampa? na facebooku a na našich skautských stránkach a výsledok nás mimoriadne potešil.

(more…)