Po?me si pokeca? so superstaristom Itchom

Na túto upršanú júnovú stredu sme pre vás pripravili už tretie pokra?ovanie nášho chatovacieho seriálu. Tento krát sa budete môc? porozpráva? s grandfinalistom Superstar 2013. Ur?ite si to nenechajte ujs?.

Tretí diel s Itchomstorocnica-sk-online-chat_banner-itcho_305

Pozvanie na chat tento krát prijal Štefan P?elár – Itcho, dlhoro?ný skaut z Nitry a grandfinalista tohtoro?nej Superstar, ktorý bude na vaše zvedavé otázky pripravený v stredu 26. júna od 17-tej hodiny.

K dispozícii vám bude celú hodinu, takže ak vás nie?o zo skautského sveta, zo zákulisia Superstar, ?i inej sféry zaujíma, tak sa ur?ite prí?te spýta?.

Kedy a ako?

Odkaz na online chat bude prístupný krátko pred samotným rozhovorom, ktorý bude spravidla trva? hodinu a vzh?adom na množstvo otázok sa môže o nejakú krátku dobu pred?ži?. Ak chat nestihnete, nezúfajte, história bude prístupná ešte po?as zvyšku ve?era. Následujúci de? sa však stratí do nenávratna.

Chatujeme každú stredu v mesiaci jún. Vždy s iným hos?om.

Kód pre všetkých chatujúcich

Aktivitu, dobré otázky a váš záujem sme sa rozhodli oceni? kódom do Ve?kej storo?nicovej hry, ktorý pribudne na chatovacej ploche niekedy po?as rozhovoru. Máte sa na ?o teši?.

Ak ešte túto najpopulárnejšiu hru tohto roka ešte nehráte, tak ju ur?ite vyskúšajte. Ve?ká storo?nicová hra je hra v ktorej vyhráva každý.

Pre?o chat?

“Chat (?íta sa ?et) je spôsob rozhovoru dvoch alebo viacerých ?udí prostredníctvom internetu, pri ktorom sa príspevky zobrazujú na monitoroch všetkých ostatných diskutujúcich krátko po ich napísaní. Diskutuje sa v miestnostiach, ktoré môžu, ale aj nemusia ma? nosnú tému…”

Práve pre možnos? ve?kej interaktivity budete ma? možnos? opýta? sa našich hostí na to ?o vás zo skautského sveta zaujíma v reálnom ?ase. Ich odpove? bude len otázkou množstva vašich otázok :)