Náš ve?ký skautský sviatok sa nezadržate?ne blíži. 24. apríl, kedy oslavujeme nášho patróna sv. Juraja je za dverami. Po?me to spolo?ne oslávi? vo ve?kom štýle.

V rámci osláv storo?nice si pripomenieme sviatok sv. Juraja tým najjednoduchším a zárove? najkrajším skautským spôsobom. Dáme si v tento de? na seba skautskú šatku.

Pozývame nás – naozaj všetkých ?lenov Slovenského skautingu bez rozdielu veku – zoberme si všetci v stredu 24.4.2013 na seba skautské šatky. Spome?me si všetci na to pekné a vzácne, ?o nám skauting dal, a napriek nezvyku a možno zvláštnemu pocitu vo?i nášmu okoliu oslávme takto spolo?ne sviatok nášho patróna. Dohodnite sa v oddiele, zbore ?i oblasti, že si všetci v tento de? dáte skautskú šatku.

Oslavy sviatku sv. Juraja sa konajú na celom Slovensku. A okrem toho, že ich oslávite, ako máte vo zvyku so svojou družinou, oddielom ?i zborom, za?nite so svojimi oslavami hne? ráno 24.4.2013. Pri obliekaní si na seba dajte skautskú šatku a noste ju po celý de? – na ulici, v škole, v zamestnaní, v kaviarni. V autobuse, vo vlaku, v aute…

Oslavy sv. Juraja so šatkou v rámci Storo?nice skautingu na Slovensku sú príležitos?ou ukáza? verejnosti, známym, kamarátom, kolegom, spolužiakom, že sme ?lenmi organizácie, ktorá pre nás ve?a znamená. Odpovedzme na všetky otázky okolia o skautingu radi a s hrdos?ou.

Pošlite nám svoju fotku

Vytvorme spolo?ne mozaiku tohto jedine?ného d?a. Pošlite nám svoju fotku so skautskou šatkou z bežného života. Odfo?te sa s ?ou na ulici medzi ?udmi, v škole medzi spolužiakmi, v práci medzi kolegami, hocikde medzi hocikým. H?adajte bežné i netradi?né miesta, kde ste so svojou šatkou ešte neboli.

Za vašu snahu vás všetkých odmeníme špeciálnym kódom so zaujímavým po?tom kreditovdo Ve?kej storo?nicovej hry. Zo všetkých fotografií vyberieme na koniec náhodných 5, ktorých autori získajú kód s hodnotou 20 kreditov.

Fotografie nám posielajte prostredníctvom formulára nižšie najneskôr do 30. apríla 2013. Kód vám bude zaslaný 1. mája 2013 na e-mailový kontakt uvedený vo formulári.


[contact-form-7 404 "Not Found"]