Pripravili sme pre Vás toolkit o tom, ako a pre?o pripravi? inšpiratívne akcie pre druhých a podeli? sa s nimi o to, v ?om sme dobrí a ?o nás zaujíma. Skúste sa teda necha? aj vy INšpirova?.

TU si ho môžete pozrie? a stiahnu? vo formáte pdf.