Ak ste uvažovali, že sa zapojíte do osláv storo?nice formou duchovnej aktivity, tak skvelou príležitos?ou je Pú? k úcte sv. Anny. Ide zárove? o Stretnutie skautov, skautských rodín, skautov Rádu svetla.


Samotná kaplnka má 253 rokov a už 233 rokov je pútnickým miestom. Nachádza sa pod zrúcaninou hradu Divín.
Viac informácii o nej nájdete na stránkach obce.

Tábori? je možné priamo v mieste púte v hradnej záhrade.
Informácie o programe nájdete na plagáte.

Dátum: 26 – 27. – 28. júl 2013

Kontaktná osoba: Jozef Pikula – Ingo – pikulajo@mail.t-com.sk
Organizátor: 145. zbor Diviniensis v Divíne

Loading map...

Loading