Pozývame všetkých turistov a nádejných turistov na Skautskú 55-ku. Ako ste už zrejme zistili, nejedná sa o žiadnu oslavu 55. výro?ia, ale o dia?kový pochod d?žky 55 km.

Oslavova? však môžete potom, ke? prídete do cie?a niektorej z ponúkaných trás (35 km, 45 km alebo 55km) v stanovenom ?asovom limite. Odporú?ame presun rýchlym krokom. Tí, ktorí by mali nadbytok energie a chceli by láma? rekordy, môžu pobehnú?. Neváhajte so sebou zobra? aj svojich kamarátov neskautov ?i ?lenov rodiny, akcia je ur?ená i pre verejnos?.

Tešia sa na vás lesy Malých Karpát a 104. zbor Bratislava – Ružinov.

Jana Filová – Tatranka – 104. zbor Bratislava – Ružinov

Pozrite si ponuku ostatných storo?nicových akcií v okolí Bratislavy

Loading map...

Loading