Soaré 2013

VŇ°etci priaznivci tohto hudobn√©ho festivalu si po rońćnej prest√°vke op√§Ň• pr√≠du na svoje. Pr√≠pravy na storońćnicov√© Soar√© a registr√°cia √ļńćastn√≠kov a kapiel s√ļ uŇĺ v plnom pr√ļde!

Festival Soar√© 2013 sa bude konaŇ• 26. 4. – 28. 4. 2013. Cena vstupn√©ho je 13 ‚ā¨ (v predpredaji do 4. 4. 2013) / 16 ‚ā¨ (po 4. 4. 2013). Kompletn√© inform√°cie s√ļ pr√≠stupn√© po registr√°cii na webstr√°nke soarefest.sk.

O festivale

Festival je otvoren√Ĺ skautom i Ň°irŇ°ej verejnosti. M√° tradińćne dva koncertn√© dni venovan√© folkovej sc√©ne, jam session i rockov√Ĺm kapel√°m.

Skautsk√Ĺ hudobn√Ĺ festival je jedin√Ĺm svojho druhu na Slovensku a v ńĆech√°ch. Jeho cieńĺom je predstaviŇ• a zmapovaŇ• piesne, ktor√© sa hraj√ļ na skautsk√Ĺch akci√°ch a ktor√© oslovuj√ļ dneŇ°n√ļ skautsk√ļ gener√°ciu – a to nielen folkov√© ńći country, ale aj rockov√© skladby a in√© hudobn√© Ň°t√Ĺly. Soar√© poskytuje moŇĺnosŇ• pre hudobn√Ĺch zańćiatońćn√≠kov prezentovaŇ• sa pred publikom a pon√ļka priestor pre rozvoj hudobn√Ĺch aktiv√≠t v skautingu, motivuje hudobn√≠kov i autorov.
V√ĹnimońćnosŇ• festivalu potvrdzuje aj fakt, Ňĺe sa stovky pr√≠tomn√Ĺch nadŇ°encov dok√°Ňĺu zab√°vaŇ• a vn√≠maŇ• dobr√ļ muziku aj bez alkoholu ńći in√Ĺch drog. Soar√© tak potvrdzuje svoj ńŹalŇ°√≠ rozmer – plnohodnotn√Ĺ Ňĺivot bez drogov√Ĺch z√°vislost√≠.

ńĹud√≠ zo Soar√© m√īŇĺete stretn√ļŇ• aj na Facebooku.

PripomeŇąme si Soar√© 2011

Soar√© 2011. Rozhovor s Peou a AńŹom.