Storočnica na táboroch

Skautský tábor. Dve slová, ktoré v drvivej väčšine z nás vyvolajú krásne spomienky. Na všetko pekné a romantické, čo sme na ňom zažili. Na všetko neopakovateľné a jedinečné. Všetci, ktorí sme sa zúčastnili skautských táborov, sme väčšinou vďační za každý jeden deň na nich. K najkrajším spomienkam patrí táborový program. Tábor je sám osebe perfektné miesto, ale ak sa k nemu pridá dobrý program, zážitok je o to silnejší.

V tomto roku oslavujeme sto rokov skautingu na Slovensku. Čo keby sme na to mysleli už pri prípravách programov na naše tábory? Ponúkame vám niekoľko nápadov, ako do nich zapracovať Storočnicu.

Storočnicový táborák

Pravdaže, každý jeden táborák má svoje čaro, je výnimočný. Prečo by sa jeden z nich nemohol niesť v duchu storočnice a spomínania na Bí-Pí-ho? Na stránke storočnice nájdete dokument na stiahnutie, v ktorom je posledný odkaz Baden-Powella adresovaný skautom. Ten si môžete vytlačiť a pri vhodnej príležitosti počas slávnostného táboráka ho prečítať všetkým skautom a skautkám. Bí-Pí-ho slová majú veľkú hodnotu aj v súčasnej dobe, a to si po prečítaní jeho odkazu určite mnohí uvedomia.

storocnica-sk-storocnica-na-taboroch-1-suvak

100 rokov za jeden deň

Mnoho zborov ozvláštňuje svoj táborový program aj tzv. tematickými dňami. Jednou z tém môže byť aj skauting v 20. storočí. Začnime budíčkom alá trúbenie na roh africkej antilopy kudu. Ešte pred raňajkami sa presunieme do roku 1918, kedy skauti v novovzniknutom Československu začali pracovať ako kuriérna služba, dokonca so svojimi vlastnými známkami. Rýchla behačka, ktorej princípom je odovzdávanie informácií z bodu A do bodu B, nahradí rozcvičku. Po raňajkách sa náhle ocitneme v roku 1922 a pred nami je ťažká úloha: vydať prvý skautský časopis. Rozdelíme si úlohy, niekto bude šéfredaktorom, ďalší redaktor, potom tu máme grafika, ilustrátora a vyšleme našich skautov do terénu dať dokopy jedno číslo časopisu Buď pripravený. Hneď po obede je vyhlásený poplach, blíži sa vojna a skauting je zakázaný! Je potrebné rýchlo zostrojiť v lese prístrešky, ktoré budú tak dobre zamaskované, že ich ani vojenské jednotky pri prechádzke okolo táboriska nenájdu. Zrazu sa ozve z rádia hlas oznamujúci, že je po vojne a skauting je opäť obnovený. Skauti vychádzajú zo svojich úkrytov. Chvíľu sa radujeme, osviežime sa, keď tu naraz (rok 1950) vpadne na táborisko ŠtB (partička starších roverov) a odvážajú niekoľkých skautov mimo táboriska. Nasleduje vypočúvanie skautov, snaha dostať z nich informácie. Súčasťou môže byť aj zinscenovaný súdny proces. Ako zázrakom sa vrátia zajatci späť do tábora, píše sa rok 1968 a skauting je opäť na chvíľu obnovený. Ale tu prichádza pán v čiernom obleku a na nástenku vyvesuje oznam o zrušení všetkých mládežníckych organizácií. Začína sa cvičiť spartakiáda, medzi skautmi sa ale začínajú šíriť reči o ilegálnej činnosti skautingu. Začínajú zbierať informácie ukryté po celom táborisku, aby zistili, kde sa skauti v ilegalite stretávajú. Blíži sa večer a s večerom prichádza rok 1990, kedy môžeme spoločne osláviť vznik Slovenského skautingu, organizácie, ktorá pretrvala až dodnes.

storocnica-sk-storocnica-na-taboroch-1-suvak

Časová schránka

Aktivita určená predovšetkým pre mladších či novších členov, zameraná na spoznanie histórie svojho oddielu/zboru. Po táborisku sú ukryté krátke odkazy, ktoré napovedajú viac o tom, ako zbor/oddiel vznikol, kto bol jeho zakladateľom, ako sa oddiel/zbor časom menil a pod. Hráči môžu byť rozdelení do skupín alebo môžu hrať každý samostatne. Ich úlohou je počas celého dňa nenápadne hľadať a zapisovať si čo najviac informácií o oddiele/zbore, z ktorých následne vytvoria príbeh oddielu/zboru. Večer môže nasledovať spoločný celotáborový program, kedy starší členovia zboru môžu rozprávať svoje spomienky na staré časy, prípadne môže byť zaujímavým spestrením programu pozvať už starších, odrastených členov oddielu/zboru. Na záver vloží víťazné družstvo zložený príbeh oddielu/zboru do sklenenej fľaše a spolu s celým oddielom/zborom ju zakopú – vytvoria tak časovú schránku, ktorú možno raz niekto náhodou vykope a bude to považovať za veľmi cennú listinu, ktorou pravdaže aj je.

Bingo dobrých skutkov

Hra vhodná pre väčšie skupiny, napr. pre oddiel. Pre túto hru je dobré, pokiaľ si decká vedú denník dobrých skutkov, bude sa im ľahšie hrať. Je to hra pokojnejšieho charakteru, čiže nič nepokazíte, ak si ju zahráte večer po náročnom celodennom programe. Každý hráč si nakreslí na papier mriežku ako na tipos bingo: hore v riadku budú jednotlivé dni na tábore a v stĺpci pod sebou si decká ľubovoľne vyberú 7 (môžu aj menej/viac) členov z družiny/oddielu. Ich úlohou je najprv zaplniť jednu diagonálu (uhlopriečku), potom X (políčka na kríž z pravého dolného rohu do ľavého a naopak) a nakoniec všetky políčka. Ako to urobia? Ich úlohou je pýtať sa ľudí, ktorých si napísali, aký dobrý skutok urobili v daný deň. Ak si daný človek nepamätá, prípadne dobrý skutok nevykonal, musí hľadajúci skúsiť u niekoho iného, za políčko má vtedy len polovičný počet bodov. Namiesto krížikovania či zafarbenia políčok sa môže do nich písať daný dobrý skutok.

Nezabudnite, že s dobrými skutkami súvisí aj súťaž Sto dobrých skutkov…a zopár navyše, ktorú sme uverejnili v ostatnom čísle Média.