Máme pre vás všetkých dobrú správu. Pre ve?ký úspech pokra?ujeme aj v novom skautskom roku s populárnym chatovacím seriálom. Tento krát sa budete môc? porozpráva? s programovou tajomní?kou SLSK. Ur?ite si to nenechajte ujs?.

Štvrtý diel s Magistorocnica-sk-online-chat_banner-magi_305

Pozvanie na chat tento krát prijala Magdaléna Šamajová (toho ?asu už Ková?iková) – Magi, tajomní?ka programovej rady SLSK, ktorú iste mnoho z vás pozná z Radcovského fóra, ?i Družiny roka. Na vaše zvedavé otázky bude pripravená v stredu 11. septembra od 17-tej hodiny.

K dispozícii vám bude celú hodinu, takže ak vás nie?o zo skautského sveta, z programu, pripravovaných akcií, ?i inej sféry zaujíma, tak sa ur?ite prí?te spýta?.

Kedy a ako?

Odkaz na online chat bude prístupný krátko pred samotným rozhovorom, ktorý bude spravidla trva? hodinu a vzh?adom na množstvo otázok sa môže o nejakú krátku dobu pred?ži?. Ak chat nestihnete, nezúfajte, história bude prístupná ešte po?as zvyšku ve?era. Následujúci de? sa však stratí do nenávratna.

V novom skautskom roku chatujeme každú druhú stredu v mesiaci. Vždy s iným hos?om.

Kód pre všetkých chatujúcich

Aktivitu, dobré otázky a váš záujem sme sa rozhodli oceni? kódom do Ve?kej storo?nicovej hry, ktorý pribudne na chatovacej ploche niekedy po?as rozhovoru. Máte sa na ?o teši?.

Ak ešte túto najpopulárnejšiu hru tohto roka ešte nehráte, tak ju ur?ite vyskúšajte. Ve?ká storo?nicová hra je hra v ktorej vyhráva každý.

Pre?o chat?

“Chat (?íta sa ?et) je spôsob rozhovoru dvoch alebo viacerých ?udí prostredníctvom internetu, pri ktorom sa príspevky zobrazujú na monitoroch všetkých ostatných diskutujúcich krátko po ich napísaní. Diskutuje sa v miestnostiach, ktoré môžu, ale aj nemusia ma? nosnú tému…”

Práve pre možnos? ve?kej interaktivity budete ma? možnos? opýta? sa našich hostí na to ?o vás zo skautského sveta zaujíma v reálnom ?ase. Ich odpove? bude len otázkou množstva vašich otázok :)