To, že skauting založil Bí-Pí v roku 1907, vie sná? už každý ?erstvý absolvent Nová?ika. Je na ?ase zisti? toho o skautingu o nie?o viac… a získa? ?alší kód do Ve?kej storo?nicovej hry!

Pripravili sme pre Vás  rôzne kvízové otázky, ?i už ?ahšie alebo ?ažšie. Ur?ite ?ahko uhádnete aj po?et otázok. Áno, je ich presne sto, rozdelené sú do šiestich rôznych kategórií.

Po tom, ?o odpoviete na kvízové otázky a po zadaní Vašich údajov, nám kvíz priamo zo stránky odošlete. My ho vyhodnotíme a na Váš email Vám pošleme výsledok aj s po?tom bodov za kvíz a s kódom do Ve?kej storo?nicovej hry. Storo?nicový kvíz bude na stránke až do 31.12. 2013, nemusíte teda hne? uteka? k po?íta?u. Ale na druhej strane si to nenechajte na poslednú chví?u, inak všetci okolo vás budú odpo?ítava? posledné sekundy do nového roka a vy budete na internete zis?ova?, kto je autorom skautskej hymny. Správne odpovede kvízových otázok budú zverejnené v januári 2014.

ZA?NI HRA?!