"Akcie"

Ahojte! Sme skautky, skauti, v?ielky a v??atá z 99. zboru Žilina, 2. oddiel Apostolos a chceli by sme Vám ukáza? a porozpráva? o našom 100-ro?nicovom táboráku.

Už celý september sme sa všetci pripravovali na ve?kú zmenu- storo?nicovú chatu ZMENU! :) V piatok 27.9. sme prišli na chatu, kde sa zahrala scénka o živote B.P.-ho, ktorá mala ve?ký úspech. Odvtedy sa za?ala opä? odohráva? celá história skautingu. Všetká prax aj téoria na spôsob nezabudnute?ných hier. V sobotu chalani od rána makali na príprave táboráku. A ve?er to za?alo!!!!

Neopakovate?ný táborák! Vodcovia a starší skauti nám zapálili táborák zo štyroch svetových strán. Za?ali sme spieva? úvodné, slávnostné piesne. Po nich nám vodki?a pre?ítala odkaz od Bí-Pího. Potom pár pesni?iek a na to obnovovanie si skautských s?ubov, slávnostné odovzdávanie certifikátov o splnení nová?ikovskej skúšky. Deti boli rozdelené do novovzniknutých družín a tí ostrielanejší si môžu na svoju košelu pripnú? aj odznak v??atského s?ubu. Potom nasledovali podctivo pripravené scénky, ktoré rozosmiali všetkých. :) Potom ešte pár pesni?iek a nasledovala ve?ierka.

Táto neopakovate?ná storo?nicová chata s najlepším táborákom nám navždy zostane v pamätiach a hlavne v srdciach. :)

Mariana Dendisova