To, že má Ve?ká storo?nicová hra po celom Slovensku množstvo priaznivcov nie je žiadna záhada. Za dva mesiace, spustili sme ju 4. 4., ju hrá už 444 ?udí. Pri tejto jubilejnej príležitosti sme sa vám rozhodli venova? tri jedine?né bonusy, ktoré budete môc? využi? len po?as mesiaca jún.

Bonus 1: Povedz o hre svojim kamarátom

Pre všetkých, ktorí sa registrujú v mesiaci jún máme pripravený bonus v podobe troch kusov malých nálepiek, ktoré pribalíme k prvému nákupu zrealizovanom v tomto mesiaci. Do poznámky pri nákupe je potrebné uviez? heslo „JUN“.

TIP: Povedz o Ve?kej storo?nicovej hre u vás v družine a nahovor svojich kamošov, aby za?ali hra?. Získané nálepky si môžete rozdeli?. To aký pomer zvolíte je už na vás :).

Bonus 2: K objednávke button grátis

Každému k jeho prvej júnovej objednávke pribalíme nový, ešte neokukaný button z novej série „100 rokov skautingu na Slovensku“. Toto farebné prevedenie zatia? nikde inde nezoženieš. Oranžová je IN!

Do poznámky nezabudni uviez? heslo „BUTTON“.

storocnica-sk-buttony

Nová séria buttonov s témou “100 rokov skautingu na Slovensku”. K objednávke v mesiaci jún môžeš získa? oranžový button, ktorý nezoženieš nikde inde.

Bonus 3: Náramok za 50% z pôvodnej ceny

Na záver nie?o ve?ké. Teší sa na vás 60 kusov silikónových náramkov, ktoré si môžete v e-shope Ve?kej storo?nicovej hry kúpi? za polovi?nú cenu. Náramok tak môžeš získa? už za 10 kreditov. Úžasné!

Maximálny odber na jednu osobu je stanovený na jeden kus.

storocnica-sk-naramky

Júnové bonusy platia len v mesiaci jún, tj. kon?ia 30.6.2013 o 24:00. Ve?ká storo?nicová hra je ur?ená pre všetkých registrovaných ?lenov Slovenského skautingu. Nezabudni si v hre vyplni? svoju adresu, len tak môžeme overi? tvoje ?lenstvo v SLSK, v opa?nom prípade si kredity zbieral zbyto?ne.

Pre?ítaj si

3 kódy do Storo?nicovej hry, ktoré sa oplatí ma?
3 tipy ako získa? kód do Storo?nicovej hry